Kort historisk skildring

Cambridge, h?sten 1893:

Professor i anatomi, Sir Cecil Hogmaney og dav?rende vaktmester Tim "Timmy" Wadsworth bestemmer seg for ? etablere en losje p? bakgrunn av misn?ye med resten av universitets personale, et personale som ikke deler duoens s?regne kvaliteter. Den ivrige studenten George Colthurst St. Barleigh, som vi senere kommer tilbake til, innvies i losjen etter en vegetabil kommunikasjonssvikt. Ved utgangen av semesteret 1895 besto foreningen av s? meget som elleve n?ye utvalgte medlemmer, fortrinnsvis akademikere fra hele Storbritannia, med unntak av Wales.

Desember krigs?ret 1914:

To norske soldater, Konrad Evju og Th?ger Langsholt, skulle under 1. verdenskrig opprinnelig omplasseres fra Gre?ker Fort til kasernen i Gamlebyen, Fredrikstad. Dessverre gikk de, i sterkt beruset tilstand, om bord p? feil ferge og endte opp i en tvilsom lugar p? det engelske fraktskipet "Rule Britannia" som hadde kursen for Hull, p? den britiske ?stkysten. Her ble de, til tross for milde protester, innrullert i Det Britiske Infanteri. Deretter bar det videre til Vestfronten, n?rmere bestemt Somme i Belgia. Der tjenestegjorde nordmennene under den fryktinngytende Colonel Colin Chamberlain. I fuktig lag m?ter de tidligere omtalte George Colthurst St. Barleigh, n? l?itnant, og de innvies i den myteomspunnede foreningen "The Silly Buggers Society". Denne l?itnant ble medlem i nevnte selskap under sin studietid i Cambridge, men erindrer sv?rt lite av det inntrufne med unntak av en dundrende hodepine. Hodepinen skyldtes ikke alkohol alene, men som han selv presiserte ang?ende egen inntreden i selskapet: "I misheard the rules, and pushed a whole aubergine into my earhole".

Gamlelandet, ?ret 1918:

De to soldatene Evju og Langsholt brakte s? denne viten med seg til hjemlige trakter etter krigens slutt. Evju dro til Kongsberg og Langsholt til Sarpsborg, hvorp? de gjennom brevkorrespondanse holdt liv i foreningen en tid. Ved ulykkelige omstendigheter vandret de hen, de begge tilfeldigvis ?ret 1931. Evju under konstruksjon av en skiflyvningsbakke og Langsholt med vel skarpslipte sk?yter en mild vinterdag p? Glengsh?len.

Sarpsborg, 2004:

Herfra gikk selskapet i opp?sning, inntil tapte dokumenter omhandlende The Silly Buggers Society ved et lykketreff dukker opp i en forseglet hermetikkboks, av typen Degernes Fiskebolle Fabrik, etter en brann i det gamle Musikkhuset p? Opsund. Boksen var tilsynelatende blitt benyttet som provisorisk brevpresse av bestyrer B?rre Gaard p? Musikkhuset. Under boksen fant man inskripsjonen "T. Langsholt", hvorp? det ble avgjort av Opsund Velforening at boksens rettmessige eier n?var den unge M. Langsholt. Nulevende M. E. Evju og M. Langsholt har kjent hverandre siden ungdomstiden i Sarpsborg, men utvandret til Halden ?ret 1998. Først i 2004 ble hermetikkboksen ?pnet av ren nysgjerrighet og initiativet til et nytt kapittel i foreningens historie ble tatt, foreningen som hadde ligget i dvale siden vinteren 1931.

Av M. E. Evju & M. Langsholt.