Beretning

Den 9. juli 2005 gjenoppstod The Silly Buggers Society, en gutteklubb for de mindre begavede samt fristed for tomt tankegods. Losjen hadde inntil da ligget i dvale helt siden 1931.


Den 9.juli året 2005 var det igjen tid for The Silly Buggers Society å bli en aktør å regne med i det politiske og filosofiske Norge. Dette var dagen da de gjenlevende slektningene etter Thøger Langsholt og Konrad Evju, tok initiativet til gjenopprettelsen av The Silly Buggers Society. Med seg hadde de Hr. Hans-Erik Ask Nikolaisen samt Hr. Morten Hennum Nicolaysen. Disse har bare etternavnet til felles.


Møtet forløp som forventet uten den helt store dramatikken, bortsett fra opptøyene under avdukingen av diverse historiske relikvier. De fire initiativtakerne ble senere kronet til henholdsvis:

- Oversjefsmester for Brune Ting & Inkontinens,
- Sersjantmajor Mugg for Hatter & Patter,
- Kapteinløitnant Vokter av Den Gule Sne,
- Obskur Forvalter av Trenerte Saker.

Disse titlene er da på livstid og innehaverne utgjør De Fjernsynte.
- Og Oversjefsmester, hva var grunnen til at dere valgte akkurat disse titlene?
- Vi følte at det var viktig å ta vare på de nære ting som man opplever hver dag, men som man kanskje ikke tenker så mye på. Ta inkontinens f. eks.. Dette er jo et stadig voksende problem som man daglig får høre om imellom tv-programmene. Vi ønsker da med dette å gi inkontinens et ansikt. Dette gjelder også de øvrige titler.
- Hva med nye medlemmer?
- Ja, det er noe som kommer. Vi er igang med opptaksprøver av potensielle medlemmer, sier Obskur Forvalter. Vi vil understreke at det er vi som tar kontakt med potensielle medlemmer, ikke omvendt. Dette fordi vi ønsker kun seriøse medlemmer, og ikke kreti og pleti. Vi vil at våre medlemmer skal være opptatt av den gode sak, og ikke være redd for personlig utvikling.
- Hva vil opptaksprøvene innebære?
- Alle hemmelige losjer med respekt for seg selv har egne opptakskrav. Ridderlosjen og St. Olavs Orden har sine. Vi har våre, sier Sersjantmajor Mugg kryptisk...
Kapteinløitnant Vokter av Den Gule Sne bryter inn å sier at opptaksprøvene ikke biter. - Det er viktig å få frem at vi ikke benytter oss av sinte rottweilere i opptaksprøvene.
- Det går rykter om et fanfareorkester?
- Ja, dette orkesteret, som for øvrig går under navnet "The Silly Buggers Society Symphonic Disaster", vil stå for åpning av Storkongressene samt underholdningsinnslag i tide og utide. Foreløpig besetning består av trombone, sag, munnspill og hester, sier medlemmene henrykt.
- Hester?
- Ja, sterkt inspirert av trav på fjernsyn, humrer Oversjefsmesteren.
- Uniformering er viktig for dere?
- Foreløpig er det bare en av oss som har formert seg, ler Vokter av Den Gule Sne.
- Nei, for å være seriøs; Hodeplagg er vesentlig del av uniformen. Det handler dog ikke om konvensjonelle hodeplagg. Videre skal uniformen være staselig.
- Dette er jo en britisk losje. Har dere kontakt med de?
- Vi har hatt korrespondanse pr. brev med 5. generasjons vaktmester Wadsworth på Cambridge i England, som er Delightful Lover of Pigeons & Other Annoying Speecies i The Silly Buggers Society of Cambridge, forteller Obskur Forvalter ivrig. - Da han har tale- og skrive-problemer med bokstaven "r", har vi hatt visse problemer med å forstå innholdet av brevene hans. Vi har nemlig gitt opp å snakke pr. telefon. Ikke for det, hans viten om de historiske fakta i The Silly Buggers Society har vært til god hjelp i vår tyding av våre gamle dokumenter. Hans fars far hadde forøvrig kontakt pr. brev med Thøger og Konrad inntil de begge omkom i 1931.
- Dere har også eget motto?
- Selvfølgelig!, sier Sersjantmajor Mugg . -Enhver losje med respekt for seg selv må selvsagt ha et motto som illustrerer losjens virke. Vårt motto er som følger: Vesania Vinolentia Vomitus. Dette er utenlandsk, og lar seg ikke oversette til norsk.
- Den forestående julekongressen, hva vil skje der?
- Det rette er vel å spørre om hva som IKKE vil skje der, humrer Vokter av Den Gule Sne, og utbroderer videre; - Det vil bli servert hjemmelaget punsj, gang rundt juletreet, kunst fremvisning og poesi fremføring som er høytiden verdig, oversette formaliteter vil bli sett på, planlegging av Storkongress, avduking av våpenskjold, samt ting som allmuen ikke får greie på før eventuelt senere på natten, avslutter Vokter av Den Gule Sne før de forlater lokalet.

For Country Gentlemen's Pig Fertilizer Gazette:

Johan S. Kramel.