Forvirringen omkring den skotske minnesten

I år 1923 ble det rapportert en snedig oppdagelse til forskere ved universitetet i Cambridge. En liten gruppe turgåere fra Londons vestkant hadde forvillet seg inn i den uoversiktlige Stinkwood-skogen sør i Skotland. De hadde til alt overmål bokstavelig talt snublet over noe som tydeligvis måtte være et minnesmerke, i form av en nokså stor, avlang stenhelle, med det man mente måtte være inskripsjonen "Silly Buggers Society".


Dette unikum av et minnesmerke forfjamset forskerne ved universitetet, siden stenen etter møysommelige tester viste seg å være hugget til for nærmere ett hundre år siden. Datoen stemte ikke med de dokum-enter som fantes angående tilblivelsen av "The Silly Buggers Society". Etter uker med endevending av alle kjente dokumenter og muntlige beretninger sto forskerne på stedet hvil. Først etter to måneder med intens etterforskning viste det seg at inskripsjonen, som jo var noe forvitret og dessuten i form av en radikal løkkeskrift, ikke lot seg lese som "Silly Buggers Society". En gammel skotskættet brannmann, som var en nær bekjent av forskerne ved Cambridge, oppdaget at inskripsjonen lød "Silly Beggars Society". Denne skotten av blod hadde så visst hørt om dette lauget i skremselshistorier fra barndommen, og dette ble fremlagt i de utfyllende rapporter om denne fadesen som ble offentliggjort.


Silly Beggars Society viste seg å være et brorskap bestående av halvgale, husløse tiggere fra det sørlige og delvis sørøstlige Skotland. Anført av den alment forhatte Mickey Twelve-finger (som tross navnet kun hadde syv fingre, grunnet tyveriet av ett stykk høne og den påfølgende straff) slo de seg ned på de mest upassende steder i små og middels store landsbyer for å utføre tiggeryrket med grov innlevelse. Andre markante skik-kelser i Silly Beggars Society var Dan Dish-washer, (som tidligere hadde jobbet i restaurant-bransjen, men fort hadde pådratt seg sprukken hud og en usunn interesse for forklær) og Crappy Smith (som bare var generelt dårlig likt, og dårlig lukt).


Gruppens navn hadde oppstått på grunn av medlemmenes hang til gambling, noe som førte til at tiggerne innen kvelden alltid hadde tapt det lille de hadde mast til seg, i tillegg til et klesplagg eller to.


Silly Beggars Society går i dag for å være oppløst.